Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Błotniak stawowy ( Circus aeruginosus )