Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Żuraw (Grus grus)