Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Zięba ( Fringilla coelebs )