Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Wrona siwa ( Corvus cornix )