Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Potrzeszcz (Emberiza calandra)