Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Krzyżówka ( Anas platyrhynchos )