Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Czapla siwa ( Ardea cinerea )