Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Wróbel domowy ( Passer domesticus )