Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Sroka (Pica pica )