Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Pliszka siwa (Motacilla alba )