Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Łozówka ( Acrocephalus palustris )