Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Dzierlatka ( Galerida cristata )