Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Szczygieł ( Carduelis carduelis )