Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Drozd śpiewak ( Turdus philomelos )