Robert Babisz - Fotografia Przyrodnicza

Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio)